eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

од 05:30 – 20:30 часова


Радно време Предшколске установе "Дечја радост" Свилајнац је од 5,30 до 20,30 часова сваког радног дана, осим суботе и недеље,

што је у складу са потребама родитеља и потребама локалне заједнице. Рад са децом у васпитним групама у Свилајнцу се остварује кроз:

- целодневни боравак деце од 6 месеци до поласка у школу;

- полудневни боравак деце ради реализације припремног предшколског програма у трајању од 4 сата дневно.


Рад са децом у васпитним групама у Кушиљеву се остварује у времену од 5.30 до 16,00 сати кроз:

- целодневни боравак деце од шест месеци до три године (деца јасленог узраста);

- целодневни боравак деце узраста од три године до поласка у школу;

- полудневни боравак деце ради реализације припремног предшколског програма у трајању до 6 сата дневно.


Рад са децом из сеоског подручја се организује у периоду од 8,00 до 14,00 часова кроз:

- полудневни боравак деце ради реализације припремног предшколског програма у трајању до 6 сата дневно;

- различити облици и програми рада у трајању до 6 сата у мешовитим васпитним групама;


У случају измена током празника или других ситуација родитељи ће бити благовремено обавештени путем огласних табли за родитеље на улазу вртића или преко васпитача.<<< упис деце

почетна страна

кућни ред >>>