eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту


Логопед је стручњак едукативно – рехабилитационог профила који ради на отклањању потешкоћа говорно – гласовне комуникације. Логопед се бави превенцијом, откривањем, дијагностиковањем и терапијским радом.

Најчешћи поремећаји који захтевају стручну помоћ логопеда су: поремећај изговора гласова, дизартрије, посебне језичке тешкоће, поремећаји читања и писања, успорен развој говора, недовољно развијен говор, поремећаји ритма и темпа говора, дисфазије и афазије дечјег узраста.

Највећи део поремећаја настаје у најранијем детињству, па је од великог значаја важност пружања логопедске помоћи управо у том периоду. Због тога је битно да стручну помоћ логопеда могу добити деца која полазе у вртић.

Логопед у дечјем вртићу највећи део свог радног времена проводи у непосредном раду са децом у виду:

- превентивног прегледа,

- спровођења дијегностичког поступка,

- терапијског рада на отклањању потешкоћа,

- сарадње са родитељима и васпитачима,

- едукације родитеља и васпитача.

Непосредни рад са децом реализује се индивидуално или у групи. У раду са децом поштују се све посебности, навике и могућности детета. Откривају се унутрашњи потенцијали детета и користе се најбољи психофизички фактори, како би логопедске вежбе биле што квалитетније и успешније.

Логопедски третман деце у предшколском периоду је незамислив без укључивања родитеља у терапијски поступак, и наставка рада са дететом код куће. Због тога је јако битно упознати родитеље са врстом и степеном потешкоће, објаснити им терапијске поступке како би што реалније прихватили потешоће свога детата.

Поремећаји у развоју говора често имају комплексну слику која захтева и комплексан приступ. Дијагностиковање је отежано нарочито ако постоје и други поремећаји. То захтева мишљење тима стручњака, па се таква деца морају упутити на дијагностику и преглед у друге установе.

Резултати рада на отклањању потешкоћа нису увек брзо видљиви и захтевају велико стрпљење и подршку родитељ.