eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Седиште Предшколске установе „Дечја радост“ Свилајнац налази се у Свилајнцу, улица Радничка 1. E-mail адреса установе је This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , интернет адреса је http://vrticsvilajnac.rs

Предшколска установа ''Дечја радост'' почела је са радом 4.10.1979. године изградњом првог објекта вртића у градском парку Бојача. Оснивач Предшколске установе „Дечја радост“ је Општина Свилајнац.

У дворишту Предшколске установе „Дечја радост“ у Свилајнцу налазе се три наменски саграђена објекта за боравак деце предшколског узраста.

"Свилене бубице"
"Виле"
"Чаролија"

Основна делатност Предшколске установе је остваривање предшколског васпитања и образовања, нега и исхрана деце, превентивно-здравствена и социјална заштита деце узраста од 6 месеци до 6,5 године тј. до поласка у школу.

САДАШЊОСТ:

Предшколска установа ''Дечја радост'' у свом саставу има:

  • три наменски изграђена објекта у седишту, у Свилајнцу, са укупно 22 радних соба за боравак деце, четири вишенаменске сале за извођење спортских и програмских активности, трпезаријом, стоматолошком ординацијом, централном кухињом, стручном службом, библиотеком, административним службама, службом за безбедност на раду, канцеларијама за васпитаче, медицинске сестре-васпитаче и нутриционисту, радном собом за превентиву и изолацију, наменским простором за запослене у кухињи, наменски простором за запослене на одржавању и техничким пословима, просторијама за одлагање инвентара и материјала за одржавање објеката, архивом, санитарним чворовима за децу и одрасле, 3 котларнице: на лож уље, са електричним котлом и гасним котлом, пространим холовима, терасама, великим подрумом, 2 гараже и великим двориштем за игру, едукацију и забаву деце, летњиковац.
  • 20 наменски предвиђених и опремљених простора у школским зградама у селима Општине Свилајнац који се користи за реализацију припремно предшколског програма и рад мешовитих група на полудневном боравку.
  • Наменски изграђен објекат у Кушиљеву, који је почео са радом 2021. године са укупно 3 радне просторије за боравак деце, салом, трепезаријом и помоћним просторијама за запослене, терасом...Носи назив "Звончица".


"Звончица"

МИСИЈА

Стварање предшколске установе у којој деца кроз игру, дружење и учење упознају себе и свет око себе. Рад се заснива на развијању истраживачког духа, критичког мишљења, различитости и толеранције, а деца су равноправни партнери за развијање реалног програма. Предшколска установа је место у које деца долазе задовољна и одлазе обогаћена новим знањима, искуствима и доживљајима.

ВИЗИЈА

Визија предшколске установе је да постанемо установа, која може да обухвати што већи броj деце са свим својим особеностима, која расту и развијају се у богатој и квалитетној васпитно-образовној средини подстицајној за развој и напредовање, уз активно учешће родитеља и шире локалне заједнице као партнера у васпитно-образовном процесу, у атмосфери позитивне професионалне комуникације и стручне компетенције запослених.

МОТО

„Можете им дати своју љубав,

Али не и своје мисли, јер она имају властите мисли.“

(„Ваша деца нису ваша деца“- Халид Џубран, амерички писац либанског порекла)

<<<почетна страна


историјат>>>