eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту


Јавне набавке:ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГА СМЕШТАЈА ДЕЦЕ НА ЗИМОВАЊУ:

ЈАВНА НАБАКА - ОПРЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР И КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА СА УГРАДЊОМ:

ЈАВНА НАБАВКА - ПОВРЋЕ (ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК):

ЈАВНА НАБАВКА - ПРЕГОВАЧКИ ПОСТУПАК:

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ЗАПОШЉАВАЊА:

ЈАВНА НАБАВКА - ПРОИЗВОДИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ:

ЈАВНА НАБАКА - НАБАВКА НАМЕРНИЦА:


Финансијска документација

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНУ: