eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контактуКао и у многим другим срединама, и у општини Свилајнац организовани рад са предшколском децом настао је у оквиру основне школе. Три васпитне групе деце узраста од шест до седам година формиране су 1977. године, а већ у наредној, 1978. формирана је и четврта. Школа је за њих могла да издвоји две учионице које су биле адаптиране у радне собе, а рад се одвијао у две смене.

Због растућих потреба васпитања, образовања, целодневног боравка деце млађег узраста требало обезбедити одговарајуће услове, па је 04.10.1979. године изграђен нови објекат у парку "Бојача" и донета одлука о оснивању Радне организације дечји вртић “Дечја радост”. У почетку је у организацији било свега дванаест запослених и 45 деце. Захтева за место у вртићу је било више него места, па је 1986. године извршена доградња. Све веће интересовање је проузроковало потребу за новом доградњом већег интензитета. Поред парка у зеленилу старог дворишта 1992. године изграђен је нови вртић површине 520 м2. На крају XX века установа располаже комбинованим дечјим објектом укупне површине од 2.000 м2, капацитета 300 места за децу од једне до седам година старости и уређено двориште укупне површине 10.000 м2. Изградња трећег објекта изведена је 2007. године, те данас вртић има 2.550 м2 укупне површине објеката.

Године 2010. Предшколска установа имала је 84 запослена радника и 493 деце – 75 узраста до 3 године, 356 узраста од 3 до 7 година, 10 са сметњама у развоју, 20 у поподневном боравку (1-7 година). У градском објекту функционисало је 20 васпитних група, од чега 5 припремних предшколских група (две у полудневном бораваку) и 14 у сеоским месним заједницама (Бобово, Војска, Гложане, Грабовац, Дубље, Кушиљево, Луковица, Роанда, Седларе, Суботица, Тропоње, Радошин, Купиновац и Црквенац). Радно време је од 05:30 до 20:00 часова чиме је спадала у ретке установе ове врсте у Србији које раде са децом током целог дана.

<<< лична карта
почетна страна
делатност установе >>>