eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту


ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА


Формирање здравих навика код деце основни је задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивне здравствене заштите у дечијем вртићу.


Приоритетни задаци програма превентивне здравствене заштите су:

  1. Планирање и програмирање превентивне здравствене заштите;
  2. Стварање оптималних услова за правилан психофизички развој, очување и унапређење здравља деце;
  3. Сарадња са друштвеном средином (стручним службама Дома здравља), поливалентном патронажном службом,GZZJZ и санитарном инспекцијом;
  4. Сарадња са породицом;
  5. Здравствено васпитни рад;
  6. Стручно усавршавање;
  7. Вођење здравствене документације.

Програм превентивно здравствене заштите има за циљ формирање здравог, задовољног и безбрижног детета. Превентивна здравствена заштита реализује се различитим активностима предвиђеним планом и програмом у складу са потребама детета. Кроз свакодневни рад предузимају се мере у циљу очувања здравља и спречавања настанка и ширења болести.

Да би се остварили оптимални услови за правилан психофизички развој, очување и унапређење здравља деце: систематски пратимо параметре раста и развоја, личну и општу хигијену детета, свакодневно се прати здравствено стање деце. Периодично се спроводе стоматолошки систематски прегледи у оквиру сарадње са стоматолошком слижбом Дома здравља.

Уколико се при пријему примети да дете није здраво, неће се примити у колектив и саветоваће се родитељу да га одведе изабраном лекару. Када се током боравка детета у колективу примети или утврди да је дете болесно, родитељи се одмах обавештавају и саветује им се да дете одведу код изабраног педијатра. После завршеног лечења пријем детета у групу се врши на основу лекарске потврде.

Сваки изостанак детета због болести, родитељ је дужан да пријави васпитачу или медицинској сестри васпитачу, као и да донесе потврду да дете може да се врати у колектив. Током боравка деце у колективу свакоднесвно се обавља тријажа у циљу увида у здравствено стање деце, епидемиолошког стања ради спречавања настанка и ширења заразних болести.

Такође је од изузетне важности да родитељи знају да је вртић установа где бораве здрава деца. Болесном детету (температура, повраћање, респираторни проблеми...) требају мама и тата и у том случају васпитач и медицинска сестра нису довољни, потребна му је већа пажња, нега и љубав. Ризик је доводити болесно дете због њега самог али и због друге деце.

Код деце са здравственим ризиком (фебрилне конвулзије, епилепсија, и друга стања кризе свести) реагује се у складу са писаним препорукама ординирајућег лекара. За децу код којих постоји дијагноза хроничног незаразног обољења, а изискује примену терапије док је у вртићу, родитељ је у обавези да медицинској сестри на пословима превентивне здравствене заштите преда и стручно мишљење ординирајућег лекара специјалисте са предлогом мера и поступака које треба спровести у току боравка детета у вртићу. Свака примена лека се мора евидентирати. Осталу терапију за лечење акутних стања (антибиотици, лекови за кашаљ, кортикостероиди...) није дозвољено примењивати у ПУ. Лечење детета треба да се заврши код куће, а после излечења и уз лекарску потврду може бити враћено у групу.

Здравствено-васпитни рад је саставни део очувања и унапређења здравља, раста и развоја деце. Деца кроз игру добијају основне појмове о здрављу и усвајају одговарајуће културно-хигијенске навике. Активности које се реализују су из области: Лична и општа хигијена, спавање и одмор, исхрана, правилно држање тела и физичке активности, здрава животна средина, упознавање са значајем одржавања оралне хигијене, превенција деформитета стопала на раном узрасту. За формирање здравих навика код деце од изузетног је значаја учешће родитеља, који су пре свих највише заинтересовани и одговорни за здравље, здраве навике и понашање свог детета. Током године се организују и спроводе едукације за родитеље из области здравственог васпитања зависно од интересовања кроз индувидуалне разговоре, родитељске састанке, здравствени кутак, радионице, предавања и друге облике рада. Активности на формирању здравих навика код деце спроводе се за време боравка детета у вртићу, примењују се методе, средства и облици здравствено васпитног рада које су прилагођене узрасту.

Вођењем здравствене документације добијамо податке о одсуствовању деце по врстама болести и узрасним групама, о учесталости инфективних болести код деце, евидентирају се здравствени проблеми деце; алергије, нетолеранција на храну, хроничне незаразне болести евидентирају се промене здравственог стања деце и повреде у току боравка у колективу. На основу тога се планирају и спроводе мере за спречавање настанка и ширења болести.

Свакодневно се контролишу хигијенско епидемиолошки услови у објекту. Континуирано се спроводи инструктивни, здравствено превентивни рад са васпитачима, техничким и кухињским особљем. Планирају се и реализују обавезни систематски прегледи у сарадњи са Градским заводом за јавно здравље Ћуприја. Такође се у ванредним здравствено епидемиолошким ситуацијама спроводе противепидемијске мере у сарадњи са референтним здравственим установама. Планирају се и спроводе мере дезинфекције, дезисекције и дератизације. Све ове мере се спроводе у циљу обезбеђивања оптималних санитарно хигијенских услова за боравак деце у колективу.

Континуирано се планира и спроводи стручно усавршавање у складу са годишњим програмом Установе. Развојним планом и актуелном епидемиолошком ситуацијом, сарађује се са стручним институцијама које се баве унапређивањем здравља деце и са осталим предшколским установама на нивоу Србије.