eUPRAVA

Banner
Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Print PDF

ДРУГИ ОБЛИЦИ РАДА И УСЛУГА

Имају за циљ остваривање културних и рекреативних активности и одмор деце.

ВАШАР У ВРТИЋУ

  • Јесењи вашар
  • Новогодишњи вашар
  • Пролећни вашар
  • Ускршњи вашар
  • Поводом Дечје недеље
  • Поводом обележавања Дана породице

На нивоу објекта, акција са децом и позив на сарадњу са родитељима, а уз прикупљања материјала и израда креативних продуката. Аутори и реализатори су тимови васпитача на нивоу објеката.

ПРЕДСТАВЕ ЗА ДЕЦУ

Новогодишње представе за децу уз дочек, дружење и фотографисање са Деда Мразом се традиционално играју у нашим вртићу. Представе припремају васпитачи, чланови драмског тима уз активно учешће и деце.


КОНЦЕРТИ

Музика је покретач и најбољи начин изражавања осећања. Она оплемењује душу, култивише понашање и развија укус за лепо и вредно. Уз сарадњу са Музичком школом организујемо присуство годишњим концертима ученика која похађају ову школу.

На тај начин деца непосредно доживљавају уметничку музику, упознају музичку уметност и музичаре, развијају љубав према музици, а нека деца се заинтерсују да се и сама почну бавити певањем или свирањем на неком инструменту.
ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Традиција обележавања Дечје недеље значи да активности током те недеље имају следеће циљеве: свестрана сарадња државе (града), различитих установа,

институција, појединаца и стуковних организација са школама и вртићима у интересу дечјег развоја, скретање пажње на посебност дечјег света и детињства и покретање иницијатива и програма, који ће допринети побољшању положаја деце у Србији.

Током Дечје недеље настојимо да ангажујемо што више установаи појединаца, који раде са децом и за децу. Много лепих догађања у Дечјој недељи организују и васпитачи у сарадњи са родитељима и пријатељима деце.
ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ - У ПОЗОРИШТУ И ВРТИЋУ

Доживљај позоришта деца имају одлазећи организовано на позоришне представе у Центар за културу Свилајнац и дечја позоришта у Београду током организоване екскурзије предшколских група.

Представе су биране, пре свега представа треба да има занимљиву причу, особен језик комуникације са младом публиком, да их уважава, пружа доживљај и остави их без даха, да такне њихове емоције, да их насмеје духовитошћу. Представа треба да буде уметнички и естетски вредна, али у исто време и забавна и да има неку поруку. Језик, глума и музика морају бити врхунски.
ПОСЕТЕ БИОСКОПУ

Биоскопске представе су још један вид визуелне уметности, која је блиска деци и уме да комуницира са њима. Важно је да тематика и жанр буду примерени њиховом узрасту и начину схватања и доживљавања света. Битно је, такође, да филмови буду уметнички вредна остварења.

У сарадњи са Центром за културу из нашег град, и деца предшколског узраста имају прилику да посећују биоскопске представе.
ИНТЕРАКТИВНЕ ИЗЛОЖБЕ

На изложби су изложени продукти настали у вртићима у оквиру различитих активности, програма и пројеката, чији је циљ оснаживање веза између чланова породице. Продукти су фотографије, панои, видео записи, рукотворине, слике, цртежи, скулптуре, постери, који сведоче о заједничком учествовању чланова породице у активностима чији је иницијатор вртић. Радионице за децу и родитеље се одржавају у вртићима, а у градском простору изложба, радионице и групе подршке.

ПОКЛАДНЕ ИГРЕ за белу недељу

Покладне игре за „белу недељу" су манифестација обележавања обичаја "терања" зиме. Обележавају се у фебруару и марту месецу кроз маскенбале у граду и маскиране поворке деце, које се шетају градом и бучним реквизитима, шаренилом и весељем покушавају да уплаше и отерају зиму на измаку.

Обичајем се наглашава значаj почетка новог циклуса раста и развитка, који је у ранијим временима био посебно битан за опстанак људске заједнице, која је живела у складу са природом и природним законитостима, што је њеним припадницима давало осећај сигурности и гарантовало опстанка.

Подстиче код деце свест о природним циклусима и свеколикој повезаности и међузависности човека и природе. Упознаје децу са некадашњим обичајима краја у коме живе, подстиче их на креативност и сарадњу и јача осећај животности и радости кроз заједничко деловања и доживљавање.
ПОСЕТЕ СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА

Предшколско детињство је значајан период кад се формирају здраве навике провођења слободног времена, развијају психо-физичких способности и учи како се чува и унапређује здравље. Тим више спортске и физичке активности имају већи значај за развој предшколског детета.