eUPRAVA

Banner
Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈА РАДОСТ" СВИЛАЈНAЦ ВРШИЋЕ


ОБАВЕЗАН УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

рођену од 01.03.2017. до 28.02.2018.


УПИС СЕ ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

кликом на овај ЛИНК или на банер "еУПРАВА"
Поштовани Свилајнчани, упис деце у ПУ „Дечја радост“ вршиће се електронским путем кроз услугу еВртић. Родитељ може пријаву да обави електронским путем на Порталу еУправа (www.euprava.gov.rs). Електронско подношење пријаве се врши попуњавањем on-line обрасца, без прилагања извода из матичне књиге рођених (извод ће установа сама прибавити електронским путем из матичне службе), пребивалишта и уверења о запослењу, потпуно бесплатно.

Уколико неко од родитеља, старатеља или хранитеља попуни неку од опција у одељку Захтева - Специфични подаци о детету, потребно је да достави додатну документацију лично уз предходно најављивање на контакт телефон 035/312-004.

Родитељи су у обавези да приликом довођења детета у вртић предају групном васпитачу потврду о бактериолошкој исправности брисева. За будуће предшколце и потврду о психофизичкој спремности детета за похађање припремног предшколског програма. А доласком потписиваће се уговори о боравку детета у установи.


ПОМОЋ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА је на овом ЛИНКУ.


За детаљније информације можете се обратити Предшколској установи „Дечја радост“ Свилајнац на број телефона:

035/312-004

или e-адреси ПУ "Дечја радост": This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ако имате проблема око Пријаве на Портал еУправе или техничка питања како да попуните електронских образаца, можете се обратити:

еУправи за помоћ на :euprava.gov.rs/kontakt
Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима.

Упис се врши на основу:

  • Члан 17.Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018 – други Закони и 10/2019);
  • Чл. 13-14.Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17, 113/2017 – други Закон, 95/2018 – други Закон и 10/2019);
  • Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/11);
  • Статут Предшколске установе

Управа установе

ПУ „Дечја Радост“

<<< почетна страна

инфо-кутак

догађаји за нама >>>