eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Тим за професионални развој чине представници запослених, родитеља односно других законских заступника, јединице локалне самоуправе односно стручњака за поједина питања. Тим за професионални развој се бави унапређивањем вештина и компетенција као и развијањем и унапређењем вештина и способности васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника, директора.

  • промовише идеју професионалног развоја и напредовања;
  • врши анализу потреба за професионалним развојем;
  • утврђује приоритете;
  • припрема план професионалног развоја на нивоу установе;
  • пружа подршку у изради индивидуалних планова професионалног развоја;
  • информише запослене о могућностима професионалног развоја;

Мандат Тима за професионални развој траје годину дана.