eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Установа је организована као јединствена радна целина са следећим организационим јединицама-службама:

- служба за васпитно-образовни рад;

- служба за превентивну здравствену заштиту;

- служба правних послова;

- служба за финансијско-рачуноводствене послове;

- служба припреме и сервирања хране;

- служба за хигијену и техничко одржавање.


Послови у Установи систематизовани су по следећим групама:

1. Послови са посебним овлашћењима и одговорностима:

 • директор

2. Служба за васпитно-образовни рад:

 • стручни сарадник – педагог,
 • стручни сарадник – логопед,
 • васпитач-руководилац радне јединице,
 • медицинска сестра васпитач-руководилац радне јединице,
 • васпитач,
 • медицинска сестра – васпитач,
3. Служба правних послова
 • секретар установе,

4. Финансијско-рачуноводствена служба:

 • шеф рачуноводства,
 • благајник-обрачунски радник,
 • контиста,
 • ликвидатор,
 • дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене потребе,

5. Служба припреме и сервирања хране:

 • сарадник за унапређење исхране - Нутрициониста
 • главни кувар,
 • кувар,
 • сервирка,


6. Служба за хигијену и техничко одржавање:

 • службеник за заштиту, безбедност и здравље на раду /Руководилац службе за хигијену и техничко одржавање,
 • референт за заштиту, безбедност и здравље на раду,
 • мајстор одржавања-домар,
 • Спремачица,
 • техничар одржавања одеће/вешерка,
<<< програм васпитања
почетна страна
догађаји за нама >>>