eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чине представници запослених, родитеља, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. Тим има за задатак да:

  • припрема програм заштите;
  • информише децу, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и помоћи од тима за заштиту;
  • учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања;
  • предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случају сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања;укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
  • организује консултације у Установи и процењује нивое ризика;
  • прати и процењује ефекте предузетих мера у заштити деце и даје одговарајуће предлоге директору;
  • сарађује са релевантним установама, односно стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања;
  • припрема планове наступа пред јавношћу и медијима;
  • евидентира појаве насиља;води и чува документацију,извештава стручна тела и орган управљања;

Чланове тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања именује директор установе. Мандат тима је 4 године.