eUPRAVA

Banner

BROJ:


Уплатни рачун за смештај и боравак детата у ПУ "Дечја радост":

840-31042845-32

Модел: како попунити уплатницу на овом ЛИНКУ

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Делатност Установе дефинисана је Општим основама предшколског програма, Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању.


Област 85 - Образовање


Грана 85.1 - Предшколско образовање

Шифра 85.10 - Предшколско образовање

Обухвата:

предшколско образовање које претходи основном образовању

Предшколско образовање је почетна етапа ораганизованог подучавања које је доступно деци од 6 месеци до 6 и по година, до поласка у школу. Припремени предшколски програм је део редовног програма предшколске установе у целодневном или полудневном трајању, који се остварује са децом у години пред полазак у школу, чиме се омогућава деци да премосте разлике између породичног и школског окружења.


Грана 88.9 - Остала социјална заштита без смештаја

Шифра 88.91 - Делатност дневне бриге о деци

Обухвата:

дневни боравак деце, укључујући и целодневно неговање и боравак деце с посебним потребамa.


<<< историјат
почетна страна
програм васпитања >>>