eUPRAVA

Banner
Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

Предшколска установа ,,Дечја радост“ Свилајнац је установа организована као јавна служба, која обезбеђује остваривање следећих функција предшколског васпитања и образовања: васпитно-образовну функцију, превентивно-здравствену функцију, социјалну функцију и исхрану деце.

Целовитост реализације ових функција обезбеђује се кроз следеће облике рада са децом:


  • целодневни боравак - јаслице - за децу од 6 месеци до 3 године,
  • целодневни боравак - вртић - за децу од 3 године до поласка у школу,
  • полудневни боравак у трајању до 6 сата - за децу пред полазак у школу.
  • полудневни боравак у трајању до 6 сата - за децу у мешовитим групама од 3 година до поласка у школу у сеоским срединама;ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Припремни предшколски програм (скраћено ППП) је почетни ступањ система деветогодишњег обавезног образовања и васпитања деце, а остварује се у оквиру предшколске установе. Законом о Основама система образовања и васпитања од школске 2006/07. године припремни предшколски програм је обавезан за сву децу предшколског узраста.

Програм васпитања и образовања остварује се у Установи кроз два организациона облика:

- полудневни до 6 часова дневно,

- целодневни, кроз рад припремних група у вртићу.

Припремно предшколски програма траје од септембра до јуна месеца и представља допуну породичном васпитању.

Програм доприноси остваривању права детета да расте и развија се у квалитетној васпитно образовној средини, која поштује његове особености, уважава његове потребе и подстиче његов психофизички развој. Ослања се на потенцијале детета, помаже му да изрази своју особеност, потребе и интересовања и даље их развија. Доприноси такође:

  • Проширивању и сређивању социјалних и сазнајних искустава
  • Оснаживању комуникативне компетенције
  • Емоционалној и социјалној стабилности детета
  • Подржавању мотивације за новим облицима учења и сазнавања.

За дете предшколског узраста је важно да у години пред полазак у школу борави у подстицајној, осмишљеној и организованој средини, да учествује у програму, који је за њега развојно значајан, који уважава његове потребе, интересовања и могућности и на најбољи начин подстиче његов психофизички развој. Укључивање све деце у припремне предшколске групе има компензаторску функцију. Деци се обезбеђују услови за проширивање и сређивање социјалног и сазнајног искуства, чиме се ублажавају социо-културне разлике и обезбеђује донекле подједнак старт за полазак у школу.

Непосредни циљ припреме деце за полазак школу је да се допринесе њиховој зрелости или готовости за живот и рад какав их очекује у основној школи. Како је припрема за полазак у школу процес који траје током читавог предшколског периода, овај циљ се остварује у контексту подстицања општег и целовитог развоја детета.

Готовост за полазак у школу је спремност детета да стиче и развија вештине, способности и знања, које су основ за даље школовање. Спремност подразумева физичку, интелектуалну, социјалну и емоционалну зрелост, као и претходна искуства и мотивацију за учење. Резултат је природног процеса сазревања и активног и мотивисаног учења.